เตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง สท. และ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

Loading

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงรายนายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการซักซ้อม ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในพื้นที่จริงในการรับสมัคร ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

การซักซ้อมทุกขั้นตอนจะเน้นไปที่ความถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร และจุดการรับสมัครทั้ง 4 เขต ซึ่งจะอยู่ในสถานที่เดียวกัน ขณะที่ส่วนของ นายกเทศมนตรี ได้ทำความเข้าใจการลงชื่อ ของผู้สมัคร โดยหากมีผู้สมัครมาก่อน 08.30น. ของวันรับสมัคร 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 และมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ถือว่าผู้สมัครมาพร้อมกัน จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอน ในการจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครก่อนหลังตามลำดับต่อไป.