โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมกับชุมชนถวายต้นกฐินสามัคคีวัดเชตวัน.

Loading

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา พระภักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และตัวแทนคณะครู, บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมกันถวายต้นกฐินสามัคคี ณ วัดเชตวัน (พระนอน) โดยมีพระอภิสิทธิ์ วิสุทธรรมโม เป็นผู้รับการถวายต้นกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยโดยร่วมกับวัดและชุมชน.

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา