โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว.

Loading

ด้วยเทศบาลนครเชียงรายได้จัดทำ #โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการจัดอบรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อทุกธุรกิจเพื่อการสร้างรายได้ใหม่เครือข่ายการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย Digital Innovation and Connectivity (Buy now) ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ #หัวข้อการเตรียมความพร้อมการจับคู่เจรจาธุรกิจการจำลองการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายผ่าน Social Platform เพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเอง ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Google mee

t👉👉 ท่านใดที่สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ #งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (DOWNTOWN) โทร 053-715952 ต่อ 113 , 086-5876525 สถิระ และ 086-6598596 ลลิดา สมัครผ่านไลน์กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวนครเชียงราย http://line.me/ti/g/4uqZtB-u-7 (smartphone).