ร่วมสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง.

Loading

นายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารร่วมสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย

วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับและชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย.///

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา