เทศบาลนครเชียงรายงดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม และโครงการอบมวันอีดิ้ลอัฏยา ประจำปี 2564.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เพื่อทำนุบำรุงศาสนาทุกๆศาสนา ตลอดถึงวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ ให้มีความกลมกลืนผสมผสานไม่เกิดความแปลกแยกกันในเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) พื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเทศบาลนครเชียงราย ขอประกาศงดการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้ง 2 กิจกรรมคือ พิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม ประจำปี 2564 และ โครงการอบรมวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีอิจเราะห์ศักราช 1442 ตามแนวทางและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดเชียงราย.

 6,749 total views,  2 views today