รณรงค์พร้อมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566.

Loading

เมื่อเวลา 09.00 น. วันอังคาร 9 พฤษภาคม 2566 นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงรายพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย/ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงรายทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวเชียงรายออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน