ผลการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเยาวชน.

Loading

ในงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 19

รางวัลชนะเลิศ
นายเทวา เสาศิลา
ชื่อผลงานสีสันแห่งชีวิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
นายฐิติกรณ์ ออนสา
ชื่อผลงาน สวนดอกไม้สุขใจนิรันดร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
นางสาวสุทธิดา เลาย้าง
ชื่อผลงาน เจ้าสาวกับทุ่งดอกไม้

รางวัลชมเชย
นายสิรวิชญ์ ธิวงศ์
ชื่อผลงาน จุมออน

รางวัลชมเชย
นางสาว พิชญ์นรี ราชคม
ชื่อผลงาน น้ำตกสวนตุงและโคมนครเชียงราย

รางวัลชมเชย
นางสาวพลอย มาเยอะ
ชื่อผลงาน สวนตุงนครแห่งความงาม

รางวัลชมเชย
นางสาวจารุปกรณ์ ติ๊บปละ
ชื่อผลงาน เชียงรายดอกไม้งาม

รางวัลชมเชย
นายพันธวีร์ ราชคม
ชื่อผลงาน เหมันต์นี้ที่เชียงราย