การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย

ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี 1.ผู้ที่ติดตั้งป้ายร้านค้าหรือกิจการต่างๆ เพื่อหารายได้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)2.เมื่อท่านยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) แล้ว เทศบาลนครเชียงราย จะทำการออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)3.ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) และจะต้องชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน หลังได้รับการแจ้งประเมิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีขั้นตอนการชำระภาษีดังนี้ 1. เทศบาลนครเชียงรายจะส่งหนังสือการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้ท่านทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2. เมื่อท่านได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดต่อชำระภาษีได้จนถึง เดือนเมษายน 2565

เพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่านธนาคาร ดังนี้- ชำระได้ที่เคาน์เตอร์​ธนาคาร​กรุงไทย (ทุกสาขา)- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เทศบาลนครเชียงราย เลขที่ 504-1-02288-7ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีจะต้องได้รับเอกสารแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารจากเทศบาลนครเชียงรายก่อน จึงจะสามารถใช้บริการได้***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่***กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711333 ต่อ 206,214,216.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

 12,779 total views,  2 views today