วันปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รุ่น22″ทวาวีสติธีรวรการ”.

Loading

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 22 “ทวาวีสติธีรวรการ” นักปราชญ์ที่ดีและน่ารัก โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 22 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมเเสดงความยินดีพร้อมอวยพรให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย.

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา