“นราพัฒน์” นำทีมประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ ดูคอกกักกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ย้ำการยกระดับรายได้ในสินค้าเกษตรทุกชนิด คือหัวใจการทำงานเพื่อคนเหนือ.

วันนี้ 26 ธ.ค. 64 นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ภาคเหนือ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชิติพัทธ์ วังยาว คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเงินงานของคอกกักกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนา บ้านป่ากล้วย ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนา และสมาชิกร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม คอกกักกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ถือหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จของอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อปลอดโรคเพื่อการส่งออก ตามโครงการแซนต์บ๊อซ์เชียงราย ที่มีเป้าหมายที่จะส่งออกโคเนื้อคุณภาพ ส่งไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ นายนราพัฒน์ กล่าวยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในทุกจังหวัดของภาคเหนือ ดังจะเห็นได้จาก 1 ใน 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภาคเหนือได้กำหนดให้มีการผลักดันการยกระดับรายได้เกษตรกรในสินค้าเกษตรทุกชนิด ซึ่งการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออกของเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ถือเป็นต้นแบบที่น่าสนใจในการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร.

 2,380 total views,  2 views today