ตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะการกู้ภัยระดับประเทศ.

Loading

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรนครเชียงราย นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงรายที่เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะการกู้ภัยประเภทเทศบาลนคร(ระดับประเทศ) ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 วันสุดท้าย พร้อมเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมการแข่งขัน จากนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน