มอบวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการสลายลิ่มเลือด ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน (Stroke).

Loading

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นตัวแทน มอบวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการlสลายลิ่มเลือด ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน (Stroke) มูลค่า 100,000 บาท รับมอบโดย นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ.บัณฑิต ศิริเลิศ ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ทั้งนี้ ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ดำเนินการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด และเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย ได้มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากโรค พร้อมเดินหน้าสร้างสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพือให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย พร้อมจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับพี่น้องอสม.ทั้ง 65 ชุมชน และรพ.สต.ทั้ง 4 มุมเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงรายในการลดความแออัดในการให้บริการของโรงพยาบาล.///

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข