เทศบาลนครเชียงรายก้าวไปอีกขั้นเรื่องการศึกษากับประเทศเยอรมนี

Loading

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนคร นางนัยนา อินทะจักร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะครู นำนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะเทศมนตรีเมืองแบดวิมเฟ่น ประเทศเยอรมนี นำโดย นายจูเลียส เวิกส์ ผู้บริหารสูงสุด ของ Bürgerstifnang Bad Wimpfen นางคอร์เนเลีย เยอร์สตอลล์ รองนายกเทศมนตรี ศาสตราจารย์ ดร. เว่นจิง เวิกส์ แห่งมหาวิทยาลัย Iwate Frepectural ประเทศญี่ปุ่น และคุณแพม สมพงษ์ โพบอน 

ทั้งนี้ คณะจากประเทศเยอรมนีที่เดินทางมาเยี่ยมเทศบาลนครเชียงรายในครั้งนี้ เพื่อมาดูเรื่องการศึกษาของทางโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายและการบริหารงานของทางเทศบาลนครเชียงราย ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม และการศึกษา ในการเก็บข้อมูลมาประกอบในการดำเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ เมืองแบดวิมเฟ่น ประเทศเยอรมนี ในอนาคตอันใกล้นี้.