1.ทอสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นไทลื้อโบราณ.

Loading

พระเช็งกิม กตสิทุโธ เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย วิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เสริฐ ไชยยานันตา ทกจ.เชียงราย พร้อมคณะร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง “ทอสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นไทลื้อโบราณ” จะจัดขึ้นในวันที่ 5พ.ย.65 ที่บ้านหาดบ้าย  อ.เชียงของ จ.เชียงราย.

2.เรียนรู้ต่อยอด.

กลุ่มปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP บ้านสันทางหลวง เข้ารับการอบรมการขยายเชื้อราไตโคเดอร์มา โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และได้รับเมล็ดพันธ์ผักคะน้าพร้อมอุปกรณ์การปลูกผัก จากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน ณ ศูนย์เรียนรู้สันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย.

3.แสดงความยินดี.

โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พัสวี ชุ่มใจ สมพล สวรรค์พรม แสดงความยินดีกับ ผศ.เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ที่ห้องอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย.