ข่าวสังคมเชียงราย

1.ปลูกต้นไม้วันแม่.

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องชุมชนป่าแดง ฝั่งหมิ่น ร่องเสือเต้น ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สวนสาธารณะริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย.

2.ตรวจศูนย์รับกลับและพักคอย.

นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะตรวจความเยี่ยมความพร้อม ศูนย์รับกลับและพักคอย ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอเชียงแสน (Community Isolation : CI ) แห่งที่ 2 โดยมี ปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ทุกตำบล ให้ข้อมูลในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ที่หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย.

3.สร้างความมั่นใจสู้โควิด-19..

ประเสริฐ เสทธยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย สนับสนุนและมอบหมายให้ โชคชัย วงละคร สัตวแพทย์ชำนาญงาน นำทีมงานเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กรมปศุสัตว์ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รถรับส่งนักเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หอพักเรือนนอน และพื้นที่บริเวณทั่วทั้งโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) และที่โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย.

4.น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค. 

ประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดวงจิตต์  ปรัชญ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามนิตย์ ราชกิจ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงราย  ผู้แทนประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 9  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย.