เทศบาลนครเชียงราย ”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564.

Loading

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องชุมชนป่าแดง ฝั่งหมิ่น ร่องเสือเต้น ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปีนี้เป็นปีอันมหามงคลเป็นอย่างยิ่ง ที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา และตลอดระยะที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเคียงข้าง องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) เปรียบเสมือนทรงเป็นร่มโพธิ์ทองที่ดูแลคุ้มครองพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา นายวันชัย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การร่วมกันปลูกดอกกุหลาบบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกกยามเย็น เพิ่มเติมให้สวนสาธารณะแห่งนี้สวยงามด้วยต้นไม้ ดอกไม้ สร้างเสน่ห์อีกมุมหนึ่งของเมืองให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ ออกกำลังกาย ชมวิวทิวทัศน์น้ำกกที่สวยงาม น้ำเต็มตลิ่งตลอดทั้งปี.