เทศบาลนครเชียงราย จัดขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตรียมทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗.

Loading

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน นำข้าราชการ จิตอาสา และพสกนิกรชาวเชียงราย ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขึ้นราชรถบุษบก ศิลปะล้านนา เพื่อเชิญไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง (วัดน้อยดอยตุง) โดย ขบวนอัญเชิญเริ่มจากหน้าศูนย์เกษตรปลอดภัยนครเชียงราย ไปตามถนนบรรพปราการ ผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ โดยจุดนี้เทศบาลนครเชียงรายจัดการแสดงขบวนฟ้อนแบบล้านนา ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน จากนั้นขบวนเคลื่อนไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเมืองเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เดินทางไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข