อบรม ทบทวน พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย.

Loading

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนครเชียงราย มอบหมายให้พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมนางนัยนา อินทจักร์ รก.หัวหน้าสำนักปลัด นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย และ กรีนวิง เชียงราย พร้อมพี่น้องอปพร.เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 150 คน ใน ”โครงการส่งเสริมการปฎิบัติงานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2567“ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฎิบัติหน้าที่ให้กับอปพร.เทศบาลนครเชียงราย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดตั้งแล้ว เป็นการจัดเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมที่จะเข้าระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายในฐานะผอ.ศูนย์อปพร.นครเชียงราย ขอขอบคุณพี่น้องอปพร.เทศบาลนครเชียงราย จำนวนกว่า 2,000 คน ซึ่งทางศูนย์อปพร.เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัล 14 ปีซ้อน ทุกคนคือ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อร่วมนำพาประเทศ และประชาชนไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน