โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดกีฬาสีเน้นน้ำใจนักกีฬา.

Loading

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานและ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ประจำปี 2566 โดยมีนางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น คณะครู คณะกรรมการ สภานักเรียน นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิ ชักคะเย่อ วิ่ง การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นกีฬา.///

#โรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา