เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทดีเลิศ ประจำปี 2566.

Loading

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือก “รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประมวลผลและจัดเรียงลำดับคะแนนประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 #เทศบาลนครเชียงรายได้รับการพิจารณาให้ผ่านรอบการประเมินเบื้องต้นรอบที่1 โดยให้เทศบาลนครเชียงรายเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2 การตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านรอบการตรวจประเมินเบื้องต้น 14 แห่ง 1.เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง 2.เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ.ลำพูน 3.เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย 4. เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย 5. เทศบาลนครยะลา 6.เทศบาลเมืองชัยภูมิ 7.เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 8.เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ 9.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 10.เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11.เทศาลเมืองลำพูน 12.อบจ.สงขลา 13. อบต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน 14.อบต.ผักไหม จ.ศรีษะเกษ.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน