18 มีนาคม 2565 เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมครบรอบ 117 ปีวันท้องถิ่นไทย.

วันท้องถิ่นไทยให้ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี แนวคิดมาจากการที่จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานประเพณี 18 มีนาคมสุขาภิบาลท่าฉลอมแห่งแรกของประเทศไทย และมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน เนื่องใน กิจกรรม”วันท้องถิ่นไทย” ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ในการอ่านสารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมกิจกรรมร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และในที่ทำงานทุกสำนักกองของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อความสะอาด ปลอดภัยทั้งผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ให้บริการ.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

 12,836 total views,  2 views today