มอบปัญญาบัตร ผู้สูงวัยจบหลักสูตรมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง.

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย รศ.ดร.วิรุณศิริ ใจมา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ร่วมพิธีรับปัญญาบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบปัญญาบัตร ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 รวม 3 รุ่น จำนวน 53 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สูงวัย ที่เข้ามาเรียนกับทางมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ที่อายุมากที่สุดในการรับปัญญาบัตรครั้งนี้คือ อายุ 83 ปี.

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

 15,292 total views,  2 views today