กร ทัพรังสี เยี่ยมชมเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 19.

Loading

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมรับชม ให้กำลังใจโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี มาร่วมชมงานเชียงรายดอกไม้งาม พร้อมกันนี้ ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางหิรัณยกุล สุวรรณมณีแก้ว รองผู้อำนวยการการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นำนักเรียนร่วมแสดงบนเวทีในงานเชียงรายดอกไม้งาม และ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย.

#นครเชียงรายนครแห่งดอกไม้งาม