รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอันตรายจากโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง.

Loading

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอันตรายจากโคมลอย โคมไฟ และโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในการนี้นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมต้อนรับ นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมคณะ ได้รณรงค์ให้น้องนักเรียนห้ามปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันทุกขนาดในห้วงเทศกาลลอยกระทง อาจส่งผลกระทบให้เกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชน และด้านการบินเกิดขึ้นได้ ณ ห้องพญาสัตบรรณ.///

#โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา