เทศบาลนครเชียงรายขับเคลื่อนการจัดการขยะนำร่องในชุมชนพร้อมย้ำเตือนการลักลอบขยะมาทิ้งในเขต.

Loading

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียราย ร่วมเปิด “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ ให้เกิดรูปธรรมและยั่งยืน ในร่อง 14 ชุมชน #เน้นย้ำในเรื่องการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะบนฟุตบาทริมทาง พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของเอกชน เทศบาลนครเชียงรายติดตั้งกล้องวงจรปิด #เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ตามพรบ.ที่เกี่ยวข้องต่อผู้กระทำความผิด.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน