เทศบาลนครเชียงราย บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นเมืองสะอาด สวยงามเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวใ

Loading

วันพฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมข้าราชกาา พนักงาน รวมพลังรวมใจ Big Cleaning Day ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาลเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 2 อาคาร โดยมีการทาสีรอบบริเวณอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ นำรถน้ำผสมน้ำยาดับฆ่าเชื้อโรค มาร่วมฉีดน้ำทำความสะอาดฝุ่นและล้างคราบสกปรก เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความปลอดภัย สะอาดเป็นระเบียบสวยงาม สมเป็นนครเชียงรายเมืองแห่งการท่องเที่ยว

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข