กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ร่วม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพี่น้อง อสม.

Loading

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีแนวโน้มระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ อสม.ในครั้งนี้จำนวน 200 ราย ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

พี่น้อง อสม.ถือเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของสาธารณสุขไทย เป็นพลังจิตอาสากลุ่มใหญ่ที่มีส่วนช่วยพัฒนาด้านสุขภาพที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนได้เป็นอย่างดี.///