จัดขบวนแห่อัญเชิญเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”.

Loading

ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย จัดขบวนแห่อัญเชิญเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

วันที่ 25 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 8,000 บาท นอกจากนี้ เพื่อสร้างความศรัทธา ยังได้ร่วมกันแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อสร้างศรัทธาและเพื่อความเป็นสิริมงคล

ซึ่งในปีนี้ ชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรี พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี.///