เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม1ก.ค.นี้

นายวันชัย จงสุทธายามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย คณะครูหัวหน้าสายชั้น ประชุมร่วมกับคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบหน้ากากผ้า และ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).