ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าคว้ารางวัลภาษาจีนระดับประเทศ.

Loading

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีนโยบายด้านการศึกษาที่จะยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ดร. ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ส่งบุคลากรครูเข้าแข่งขัน “โครงการการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน ครูสอนภาษาจีนดีเด่น” ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำหรับครูชาวไทย ครูผู้สอนภาษาจีนนานาชาติและครูอาสาสมัครชาวจีน จัดโดยสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพ (CLEC-BkK 中外语言交流合作中心-曼谷中心)จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 120 ทีมทั่วประเทศ #โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าได้รับรางวัลดังนี้

#รางวัลชนะเลิศ

ผู้สอน นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์ ครูชำนาญการ

#ผู้ช่วยสอน

– นางสาวกมลวรรณ คำภิระ ครูผู้ช่วย

– นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ

#ที่ปรึกษา

– นางหิรัณยกุล สุวรรณมณีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน

#โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา