เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธี “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9.

Loading

5 ธันวาคมของทุกปีคือ “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสานำหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมนครเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 โดยทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และสืบราชสมบัติยาวนานกว่า 70 ปี.///