งานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน เนื่องโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

Loading

วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ ร.ต.อ. ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 4 วนปเวสน์

ในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน เนื่องโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.///