พิธีเปิดกิจกรรม อบรมเยาวชนหลักสูตรพลเมืองดี มีคุณธรรม.

Loading

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีขับเคลื่อนด้านการศึกษาเด็กเรียนดีมีคุณธรรม นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด นายอติชาติ จันระวังยศ นางอรทัย ฟูไฟติ๊บ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับนายรัชกฤช สถิวรานนท์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หลักสูตร “พลเมืองดี มีคุณธรรม” โดยได้รับเกียรติจากนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด.///

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา