นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดชุดเวรเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม.

Loading

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผอ.กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย และชุดเวรเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม ปฏิบัติงานตักกำจัดขยะตะแกรงดักขยะตามจุดดักขยะ เพื่อเร่งระบายปริมาณน้ำในเขตเทศบาลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ได้เกิดฝนตกลงติดต่อกันในพื้นที่ และมีน้ำสะสมในแม่น้ำ และลำน้ำจำนวนมาก พร้อมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสูบระบายน้ำบริเวณ จุดสูบน้ำประตูผีระบายน้ำหากมีวัชพืช เศษไม้ เศษขยะขวางทางน้ำให้ดำเนินการเปิดเส้นทางน้ำตลอดเวลา เพื่อให้การระบายน้ำออกจากตัวเมืองเชียงรายคล่องตัวมากขึ้น

พร้อมกันนี้ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำ24 ชั่วโมง ฝายน้ำแต่ละจุดและให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้เตรียมไว้ในเรื่องของการเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย053-711222,719119 หรือ สายด่วน 199.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน