พ่นละอองน้ำบรรเทาฝุ่นและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย.

Loading

เทศบาลนครเชียงรายออกพ่นละอองน้ำบรรเทาและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สถานการณ์หมอกควันปกคลุม โดยกรมควบคุมมลพิษ รายงานผลตรวจวัดคุณภาพว่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ยังคงเป็นสีเหลืองอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่เขตอ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้ 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการให้นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ในการบรรเทาและสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย หลังจากค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน มีค่าสูงเกินมาตรฐาน จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2566.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน