ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ในการพัฒนาครูและนักเรียน.

Loading

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อม นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับ คุณหวังตวน เจิ้ง ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้แห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาครูและนักเรียน และแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต.

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา