เทศบาลนครเชียงราย ออกสำรวจเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้รับความผลกระทบจากวาตภัย.

Loading

ด้วยเมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 มีเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในเขตเทศบาลนครเชียงรายรับแจ้งมีเหตุต้นไม้ล้มขวางทางจราจร หลายจุด นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้ สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต 65 ชุมชน นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายประจิตร์ ปัญญาผาบ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เร่งออกสำรวจความเสียหายแต่ละชุมชน และปฎิบัติหน้าที่ ออกตรวจสอบต้นไม้ล้มในเขตพบมีเหตุดังนี้

•ชุมชนกกโท้ง•หลังโรงเรียนบ้านน้ำลัด •ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย •ชุมชนทวีรัตน์ ซอย 3 •ชุมชนบ้านดอย ซอย 3 •หน้าคุ้มเมืองมาง •ชุมชนป่างิ้ว ซอย 3 •ชุมชนธารน้ำกรณ์•ตลาดห้วยปลากั้ง •ตลาดสดเทศบาล 2 ศิริกรณ์ •ชุมชนบ้านดอย ซอย 5 /8 •ชุมชนฮ่องลี่ •ชุมชนป่างิ้ว ซอย 4 •บ้านพักศูนย์กศน.เชียงราย •บ้านมั่นคง ดอยพระบาท•ชุมชนกองช้าง ซอย6 •วัดศรีบุญเรือง โดยในวันนี้ได้เร่งช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มไปทับหลังคาบ้านเรือนประชาชน สำนักงาน วัด ศาลาชุมชน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนำกระเบื้องไปมอบให้กับบ้านเรือนที่ประสบภัยกว่า 29 หลังคาเรือน ใน 10 ชุมชน

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เตรียมพร้อมรับแจ้งเหตุ 199 หรือ 053-711222 ตลอด 24 ชั่วโมง.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน