เทศบาลนครเชียงราย ขจัดคราบน้ำมัน ผิวถนนหน้าวัดเจ็ดยอด.

Loading

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้ นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย ตรวจเหตุคราบน้ำมันบนผิวถนนหน้าวัดเจ็ดยอด ถึงหน้ารพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ทำให้รถจักรยานยนต์ลื่นไถล และได้ดำเนินการขจัดคราบน้ำมันโดยใช้ปูนขาวและทรายกลบคราบน้ำมัน ล้างทำความสะอาด เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรซ้ำซ้อน.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน