ประเพณีเดือน 8 เข้าเดือน 9 ออกใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย.

Loading

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา ณ วัดกลางเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายวัดกลางเวียง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1975 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เดิมมีชื่อว่า วัดจั๋นตะโลก เนื่องจากสมัยก่อนมี ต้นจันทน์แดง ไม้มงคลที่เอาไว้ใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณขึ้นอยู่ตามธรรมชาติรอบๆ วัด จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ หลังจากที่เชียงรายตกอยู่ในภาวะสงครามในเวลาต่อ วัดจันทน์โลกก็ถูกทิ้งร้าง และชำรุดทรุดโทรม ก่อนจะมีการบูรณะวัด และรังวัดใหม่จาก 4 มุมเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2417 แล้วพบว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเชียงรายพอดี มีการสถาปนา “สะดือเวียง” หรือ เสาหลักเมืองขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น”วัดกลางเมือง” นับแต่นั้นมา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมประเพณีเดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง ระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2566.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน