รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่สวนสาธารณะหาดเชียงราย หมุดหมายที่จะพัฒนาหาดเชียงราย ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย.

Loading

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่สวนสาธารณะหาดเชียงราย พร้อมคณะ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกฯรัฐมนตรี (ท่านภูมิธรรม เวชยชัย) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้อง 65 ชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ

เดิมหาดเชียงรายเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มีเนื้อที่ประมาณ 100 กว่าไร่ เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับชุมชนป่างิ้วและชุมชนฮ่องลี่ ร่วมปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะและแหล่งปลูกพืชผัก ทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนทำให้เทศบาลนครเชียงรายมีหมุดหมายที่จะพัฒนาหาดเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทำเป็นจุดชมวิวขนาดใหญ่ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย.///

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน