รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอด และปรับปรุงถนนทางแยกศูนย์ราชการ.

Loading

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16:00 น เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รองประธานสภาผู้แทนราษฏร ส.ส.ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พร้อมพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ตรวจ “โครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณทางแยก ศูนย์ราชการบนถนนสาย ชร.1023 จังหวัดเชียงราย” (แยกศูนย์ราชการ) ระยะทางรวม 1.635 กิโลเมตร เร่งผลักดันโครงการเพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน