เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดห้วยปลากั้ง ฟ้อนถวายพระโพธิสัตว์กวนอิม.

Loading

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับวัดห้วยปลากั้ง โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พร้อมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ณ วัดห้วยปลากั้ง.

#ตรุษจีนเชียงราย2020#วัดห้วยปลากั้ง#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา