ชวนแอ่ว “สันทางหลวง” ชุมวิถีคนยอง ช่วงวิกฤตโควิด19 ก็สามารถไปเที่ยวซื้อของสนับสุนกลุ่มชาวบ้านกันได้.

Loading

การท่องเที่ยวในรูปแบบชุมชน ยังเป็นอีกรูปแบบที่หลายคนอยากมาสัมผัส และหนึ่งในหมู่บ้าน ที่จังหวัดเชียงราย  โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)  ได้มีร่วมกัน ส่งเสริมบ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นหมู่บ้านน่าเที่ยวของภาคเหนือ ทั้งสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านและสัมผัสวิถีคนยอง

ภายในหมู่บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง ได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว พักอาศัยแบบโฮมสเตย์และไปศึกษาดูงาน

นางสังเวียน ปรามภ์ ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าเป็นแกนหลักที่ได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านแห่งนี้ ได้ทุกคน และนักท่องเที่ยวได้รู้จัก พร้อมเดินทางมาท่องเที่ยว ภายในหมู่บ้าน มีหลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วยร้านค้าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของคนยอง เช่น ผ้าปัก ตุ๊กตา ผ้าทอ ผักปลอดสารพิษ  การแสดงพื้นบ้านโดยจัดสถานที่ให้เข้ากับธรรมชาติทุ่งนาในชนบทและแปลงผัก รวมทั้งจัดจักรยานและรถจักยานยนต์ล้อพ่วงข้างเพื่อรับผู้ไปเยือน

โดยให้เดินทางไปชมตามสถานที่ต่างๆ ภายในหมู่บ้านซึ่งมีความร่มรื่นและยังคงอนุรักษ์ซึ่งวิถีชีวิตของคนยองเอาไว้รวมทั้งมีกลุ่มชาวบ้านที่ทำผลผลิตต่างๆ ภายในหมู่บ้านจำนวน 15 กลุ่ม เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มตัดตุง กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน และยังสามารถเดินทางไปหมู่บ้านเครือข่าย เช่น สักการะพระเจ้าห้าพระองค์ที่วัดป่ากุ๊ก การเลี้ยงไหมที่บ้านทรายมูล ฯลฯ

หมู่บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปัจจุบันมีประชากร 469 คน จาก 128 ครัวเรือน ซึ่งได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว คนไทยอง นอกจากจะนำศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทลื้อดั้งเดิมมาสืบทอดกันแล้ว เอกลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ได้อย่างดี ก็คือ การแต่งกาย  ภาษาพูด อาหารและความเป็นอยู่ที่สืบทอดกันมา  แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความเป็นผู้นำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์และหวงแหนคนชาติพันธุ์เดียวกัน รวมถึงต้องการสืบทอดความงดงามแห่งเชื้อชาติให้อยู่ยืนยง

หากใครอยากไปเที่ยวปลายฝนต้นหนาว หรือจะสนับสนุนสินค้าชุมชน สอบถาม ได้ที่ นางสังเวียน ปรามภ์ ผู้ใหญ่บ้าน โทร 0869225679.///