“น้ำพุร้อนทุ่งเทวี” จากแหล่งน้ำพุร้อนที่ถูกทิ้งร้าง จนมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่า.

Loading

“น้ำพุร้อนทุ่งเทวี” ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ทาง  จังหวัดเชียงราย  โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ได้ยกให้เป็นสถานที่พักผ่อน ท่องเที่ยว ในเส้นทาง เชียงราย-เชียงใหม่  ที่อยากให้ทุกคนแวะเที่ยว….

“น้ำพุร้อนทุ่งเทวี” จากเดิมเป็นที่ราบ เป็นแอ่งน้ำเฉอะแฉะ สัตว์เลี้ยง วัว ควายของชาวบ้านมากินน้ำ เป็นดินหล่ม หรือเรียกกันว่า “ ป้อด” ต่อมาก็มีน้ำร้อนพุ่งขึ้นเองจากในดินป้อด และมีกลิ่นเหม็นคล้ายแก๊สหุงต้มหรือกลิ่นกำมะถัน ชาวบ้านได้ขุดเป็นบ่อไว้ดักปลา และบุกเบิกพื้นที่รอบบริเวณเป็นที่ทำนา พ่อหลวงดวงต๋า  พิชัย จึงได้ขอสงวนไว้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

ต่อมานายอำเภอเวียงป่าเป้าในขณะนั้น ได้ทราบข่าวถึงการเกิดโป่งน้ำร้อน จึงได้แนะนำว่าควรปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่ในขณะนั้นยังไม่มีถนนเพื่อเข้าออกในบริเวณโป่ง จึงได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านเจ้าของที่ดินใกล้เคียงติดบริเวณโป่งน้ำร้อน เพื่อขอรับบริจาคที่ดินบางส่วนในการขยายเส้นทางทำถนนเข้าออกและบริเวณรอบๆโป่งน้ำร้อน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

ทางสภาตำบลบ้านโป่งและผู้ใหญ่บ้าน ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดสรรงบประมาณมาพัฒนาโป่งน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลจนถึงปัจจุบัน 

น้ำพุร้อนทุ่งเทวี มีอุณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ย 50-60 องศาเซลเซียส ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งเทวี  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

บ่อน้ำพุร้อนทุ่งเทวี เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในท้องที่และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยบ่อน้ำพุร้อนตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  ภายในบ่อน้ำพุร้อนประกอบไปด้วย บ่อน้ำพุร้อน ที่มีการก่อปูนล้อบรอบแหล่งเกิดน้ำพุร้อน กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร โดยประมาณ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณโดยนอกจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมบ่อน้ำร้อน แช่เท้า อาบหรือแช่ตัว และชมธรรมชาติในบริเวณรอบๆ

ดังนั้นท่านใดผ่านเส้นทางไปจากเชียงราย ไปเชียงใหม่ และจากเชียงใหม่ มาเชียงราย ก็แวะเข้าไปเที่ยวได้ครับ มีป้ายบอกชัดเจน….