เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความยินดีกับนายศรัณยู มีทองคำ.

Loading

นที่ 21 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับนายศรัณยู มีทองคำ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมพูดคุยรับฟังแนวทางการบริหารงานในการพัฒนาเมืองเชียงราย ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย.///