“ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่ เชียงราย” กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายผลผลิต.

Loading

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ เกษตรจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสวนที่มีผลผลิตทางการเกษตร ทั้ง สับปะรดนางแล-ภูแล ลิ้นจี่ฤดูกาลแรกของสวนในเขตอำเภอเมืองเชียงราย และจากพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดเชียงราย มาจัดจำหน่ายโดยตรงกว่า 30 แห่ง รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์จาก วิสาหกิจชุมชนมาจำหน่ายด้วย รวมทั้งสินค้าเชียงรายแบรนด์ (OTOP) โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่ เชียงราย “ โดยจัดขึ้น ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย

สำหรับงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่ เชียงราย” จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2567 โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรกรชุมชน โดยเฉพาะสับปะรด และลิ้นจี่ ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสินค้าโอทอป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย และยังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ และสับปะรด ให้มีช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น และในวันนี้เวลา 19.30 น. พบกับ ”น้องนก ม่วนขนาด“และ ”วงเดอะเพอะ“.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน