เทศบาลนครเชียงรายร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 พร้อมส่งมอบต่อให้จังหวัดพะเยา

Loading

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร. ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เได้เคลื่อนขบวนจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก) ไปยังอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ต่อให้กับจังหวัดพะเยา โดยเริ่มจากนายอำเภอ พร้อมพสกนิกรชาวอำเภอเมืองเชียงราย ส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ให้อำเภอเวียงป่าเป้า ณ อนุสาวรีย์พญามังราย จากนั้นส่งต่อให้อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด และอำเภอพาน และทำพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ให้จังหวัดพะเยา นำโดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน