นายกวันชัย ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อน สู่การพัฒนานครเชียงราย.

Loading

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อพบปะและพูดคุยกับพี่น้องชุมชนในเขตที่ 1 เขต 2 เขต 3 ในการติดตามและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนครอบครัวที่เปราะบาง โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษากับเยาวชนของเรามากว่า 20 ปี และคำนึงถึงความเป็นอยู่ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าคู่เมืองเชียงราย

นอกจากนี้ เรายังขับเคลื่อนเมืองด้วยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้การสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปด้วยกัน.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน