ฉลองตราตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายพระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต (สมศาสตร์ โฆสิตธมโม) วัดเชตวัน(พระนอน).

Loading

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ฉลองพระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระมหาเถระ คณะสงฆ์ สหธรรมิก และญาติโยมทุกท่าน เข้าร่วมฉลองตราตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พระครูสุวิทย์ ธรรมโฆสิต (สมศาสตร์ โฆสิตธมโม) และพิธีปัญญาสายุวัฒนมงคล โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย อ่านสารตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี(ภูมิธรรม เวชยชัย) ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผอ. คณะครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และพี่น้องชุมชนเกาะทอง ชุมชนหนองบัว เข้าร่วมพิธี ณ วัดเชตวัน (พระนอน) อ.เมือง จ.เชียงราย

พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต (สมศาสตร์ โฆสิตธมโม) อายุ 49 พรรษา 30 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,น.บ.,รป.ม. วัดเชตวัน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดเชตวัน เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 2 ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน