โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว แสดงความยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา.

Loading

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา พระภักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ให้การต้อนรับ นายอัฉริยดนย์ กันทะยศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมทั้งให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางเข้ามาร่วมส่งและให้กำลังใจ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว.

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา